TopImage

Jämställdhetsintegrering hos myndigheter

Senast uppdaterad: 2016-11-07

Sedan 2016 ingår Folkbildningsrådet i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering hos myndigheter, JiM.

Folkbildningsrådet har tillsammans med 59 myndigheter fått ett särskilt regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Målet med arbetet är att ännu bättre bidra till det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Folkbildningsrådets handlingsplan beskriver på vilket sätt jämställdhet ska integreras i Folkbildningsrådets och folkbildningens verksamhet under 2017 - 2018.