Folkhögskolor

Senast uppdaterad: 2015-07-02

Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till 151 folkhögskolor runt om i landet. De flesta folkhögskolor ägs och drivs av folkrörelser eller andra organisationer. Övriga folkhögskolor ägs och drivs av regioner/landsting eller kommuner.

Mellan 1991 och 2015 har antalet folkhögskolor ökat från 127 till 151 stycken. Utöver de 151 folkhögskolorna finns det ungefär lika många  filialer. 23 nya folkhögskolor har bildats sedan 1991, varav 13 i större städer och 3 med särskild inriktning på deltagare med funktionsnedsättning. 19 folkhögskolor har fått ny huvudman.