Folkhögskolor

Senast uppdaterad: 2017-02-08

Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till 154 folkhögskolor runt om i landet. De flesta folkhögskolor ägs och drivs av folkrörelser eller andra organisationer. Övriga folkhögskolor ägs och drivs av regioner/landsting eller kommuner.

Mellan 1991 och 2016 har antalet folkhögskolor ökat från 127 till 154 stycken. Utöver de 154 folkhögskolorna finns det ungefär lika många  filialer.