Folkhögskolor

Senast uppdaterad: 2015-01-09

Folkbildningrådet fördelar statsbidrag till 149 folkhögskolor runt om i landet. De flesta folkhögskolor ägs och drivs av folkrörelser eller andra organisationer. Övriga folkhögskolor ägs och drivs av regioner/landsting eller kommuner.

Mellan 1991 och 2013 har antalet folkhögskolor ökat från 127 till 150. År 2014 miste en folkhögskola rätten till statsbidrag så nu är antalet folkhögskolor som får statsbidrag 149.  Den 1 juli 2015 startar två nya folkhögskolor och antalet blir då 151.

Utöver de 149 folkhögskolorna finns det ungefär lika många  filialer. 23 nya folkhögskolor har bildats sedan 1991, varav 13 i större städer och 3 med särskild inriktning på deltagare med funktionsnedsättning. 19 folkhögskolor har fått ny huvudman.