Nätverk för kvalitetssamordnare

Senast uppdaterad: 2014-05-05

Nätverket för kvalitetssamordnare som startades 2009 fortsätter vara ett stöd för folkhögskolornas kvalitetssamordnare.

Syftet med nätverket för kvalitetssamordnare är att vara ett stöd i det praktiska arbetet med kvalitetsutveckling. Nätverket ska också stimulera till erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolor. Nätverket är öppet för alla som arbetar med kvalitetsfrågor på folkhögskolorna.

Läs om tidigare erfarenhet från nätverket i artikeln nedan. Observera att en förändring från och med 2014 är att Folkbildningsrådet inte är drivande i nätverket.