Statsbidrag

Senast uppdaterad: 2018-01-31

Det är Folkbildningsrådets styrelse som beslutar om fördelningen av statsbidraget till folkhögskolorna.

I november gör styrelsen en preliminär fördelning av statsbidraget för kommande år. Och i december fastställer Folkbildningsrådets styrelse de kriterier och fördelningsprinciper som ska gälla för statsbidraget för folkhögskolor för kommande år.

Den slutliga fördelningen av statsbidraget görs i februari.

Alla beslut kring statsbidraget till folkhögskolor publiceras här på vår webbplats.