Statsbidrag

Senast uppdaterad: 2018-03-19

Det är Folkbildningsrådets styrelse som beslutar om fördelningen av statsbidrag till folkhögskolorna.

Varje år tilldelas landets folkhögskolor statsbidrag. Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget samt beslutar om villkoren för statsbidraget.

  • November: Prognos fördelning kommande år.
  • December: Fastställande av kriterier, villkor och fördelningsprinciper kommande år. 
  • Februari: Beslut om definitiv fördelning föregående år. 
  • Mars: Beslut om preliminär fördelning kommande år.