2015 års statsbidrag till folkhögskolorna

Senast uppdaterad: 2015-06-04

Folkbildningsrådets styrelse fattar beslut om 2015 års statsbidrag till folkhögskolorna sker ett flertal gånger under året.

Folkbildningsrådets styrelse fastställde vid sammanträdet 18 februari 2015 en ny fördelning av 2015 års statsbidrag till folkhögskolor. Dvs preliminär fördelning 12 november 2014 har korrigerats.

Vid sitt sammanträde den 28-29 maj 2015 gjorde styrelsen en Preliminär fördelning av Extra platser allmän kurs 2015, med fördelning i antal deltagarveckor (dv) per folkhögskola.

Villkor, kriterier och fördelning

Dokumentet Statsbidrag till folkhögskolor 2015 - Kriterier och fördelningsprinciper har uppdaterats med anledning av folkbildningspropositionen 2014. Inga förändringar av regler och villkor i övrigt.