Referensgrupp

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Till stöd för Folkbildningsrådets arbete med etik- och gränsdragningsfrågor för folkhögskolorna finns en referensgrupp.

Referensgruppens syfte är att informera, delge erfarenheter samt ge synpunkter till Folkbildningsrådet i aktuella frågor kopplat till statsbidragsvillkoren. Referensgruppen är utsedd av Sveriges kommuner och landsting och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.