Studeranderätt

Senast uppdaterad: 2015-06-04

Till skillnad från det övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan. För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning skapade Folkbildningsrådet 2010 därför Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. 

FSR ger råd och stöd både åt kursdeltagare och åt företrädare för folkhögskolor. Här hittar du som är arbetar på en folkhögskola mer information om studeranderätt, och här hittar du som student mer information.

Kursdeltagare på folkhögskolans långa kurser kan anmäla ärenden till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd om det inte går att lösa frågan på den aktuella folkhögskolan. Mer information om hur du gör en anmälan finns här.

På den här sidan finns mer information om rådets ledamöter och här hittar du alla yttranden. 

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd har tagit fram en folder med information om studerandes rättigheter och skyldigheter. Den riktar sig till de som studerar på folkhögskola och bör finnas på skolan. Du kan ladda ner foldern här. Vill du beställa tryckta exemplar, mejla till fsr@folkbildningsradet.se

Har du några frågor om studeranderätt får du gärna kontakta handläggare Ingela Johansson på fsr@folkbildningsradet.se eller 08-412 48 10.

Kontaktpersoner

Linda Rosén

Linda Rosén
Handläggare, folkhögskola, studeranderätt
Tel: 08-412 48 10