För deltagare

Senast uppdaterad: 2016-01-25

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och varken har gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet? Har du tänkt tanken att prova att studera som vuxen? Då kanske Studiemotiverande folkhögskolekurs kan vara något för dig.

Studiemotiverande folkhögskolekurs vill motivera dig till fortsatta studier. Innehållet anpassas till dig och gruppens behov och fokus ligger på träning i studieteknik med inriktning på samhällskunskap, svenska, engelska och matematik. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

Kursen riktar sig till dig som är arbetssökande, fyllt 16 år och som varken har en gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå.

Inskriven hos Arbetsförmedlingen
Att vara arbetssökande betyder i detta sammanhang inte bara att du letar efter arbete i största allmänhet, utan att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Du kan få utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd under kurstiden från Arbetsförmedlingen. När kursen är klar utfärdar folkhögskolorna ett intyg där det framgår vilka kunskaper och färdigheter som du tillgodogjort dig.

Framgångsrik kurs
Fyra av tio deltagare har gått vidare till fortsatta studier ett år efter avslutad kurs. Folkbildningsrådet har genomfört deltagarundersökningar för att ta reda på vad deltagarna själva tycker om kursen. Där framgår det att nio av tio deltagare skulle rekommendera kursen till en vän, samt att sju av tio blivit motiverade till fortsatta studier.

Nedanför hittar du en film om kursen där några deltagare berättar som sina erfarenheter. Tror du att det här skulle kunna vara något för dig? Kontakta då din handläggare på Arbetsförmedlingen och anmäl ditt intresse.