För rektorer

Senast uppdaterad: 2017-06-07

På den här sidan hittar du som folkhögskolerektor och anordnare information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för en Studiemotiverande folkhögskolekurs. I länklistan längst ned på sidan finns villkor och anvisningar, samt preliminär fördelning.

Studiemotiverande folkhögskolekurs är ett samarbete mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen. För att nå ut till potentiella kursdeltagare är det därför avgörande att folkhögskolan har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Bägge parter har ett gemensamt ansvar för att platserna utnyttjas optimalt, men det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska gå kursen. 

Rapportering av verksamheten sker genom systemet Schoolsoft. Om du behöver kontakta Schoolsofts support mejlar du fhsk@schoolsoft.se eller ringer 08-674 63 50.

Observera att enbart inlämnad SCB-rapportering inte utgör underlag för bidragsutbetalning.

Folkbildningsrådet erbjuder manuella rutiner för de skolor som inte använder Schoolsoft. Kontakta gärna Lena Östlund, handläggare för särskilda uppdrag, om skolan saknar blanketter.

Kontaktpersoner

Lena Östlund

Lena Östlund
Handläggare, särskilda uppdrag
Tel: 08-412 48 32