Folkbildning med asylsökande

Senast uppdaterad: 2017-08-10

Folkhögskolor är en viktig del av regeringens politik för etablering av nyanlända. Folkbildningsrådet är en av de myndigheter och organisationer som fått uppdrag inom regeringens etableringssatsning.

Sedan 2014 pågår etableringskurser på folkhögskola, ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Sedan augusti 2016 arrangerar folkhögskolorna svenska från dag ett.

95 av landets 154 folkhögskolor planerar att anordna verksamhet inom etablering under 2017.