TopImage

Svenska från dag ett

Senast uppdaterad: 2018-01-10

Svenska från dag ett är en satsning för att ge nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för, och inblick i, det svenska samhället. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

För att genomföra undervisning i svenska och samhällsorientering, Svenska från dag ett, har studieförbunden, och från augusti 2016 även folkhögskolorna, tilldelats ett statsbidrag.

Verksamheten vänder sig till två grupper av deltagare; dels till asylsökande som bor antingen på Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) eller i eget boende (EBO), dels till personer som fått uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

 

Kontaktpersoner

Torvald Åkesson

Torvald Åkesson
Handläggare
Tel: 08 412 48 42