Folkhögskolornas serviceorganisation

Senast uppdaterad: 2017-05-17

Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, ger service till folkhögskolorna i form av kommunikation och marknadsföring, utveckling och stöd i internationellt arbete.

Folkhögskolornas serviceorganisation ska skapa bästa möjliga service till folkhögskolorna i form av kommunikation och marknadsföring, utveckling och stöd i internationellt arbete.

FSO arbetar på uppdrag av RIO-folkhögskolorna och SKL-folkhögskolorna. Organisationen leds av en styrgrupp med representanter för RIO, OFI och FhF.