Folkhögskolornas serviceorganisation

Senast uppdaterad: 2015-06-12

Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, ger service till folkhögskolorna i form av kommunikation och marknadsföring, utveckling och stöd i internationellt arbete.

Den 1 juli 2014 startade Folkhögskolornas serviceorganisation sin verksamhet. Ambitionen med denna helt nya organisation är att skapa bästa möjliga service till folkhögskolorna i form av kommunikation och marknadsföring, utveckling och stöd i internationellt arbete.

FSO arbetar på uppdrag av RIO-folkhögskolorna och SKL-folkhögskolorna. Organisationen leds av en styrgrupp med representanter för RIO, OFI och FhF.

Inom FSO rymns uppdrag som tidigare var medlemsuppdrag på Folkbildningsrådet, bland annat Folkbildningsnätet, Folkhögskolornas informationstjänst och Folac.