Behörighet och studieomdöme

Senast uppdaterad: 2017-06-21

Genom att studera på folkhögskolans Allmänna kurs kan man få behörighet att söka till högre studier.

Fakta för vägledare

På den här sidan riktar sig informationen till dig som jobbar på folkhögskola eller dig som vägleder till studier på folkhögskola. Här hittar du Folkbildningsrådets styrdokument som rör behörighetsintygande och studieomdömessättning.

Information till allmänheten och blivande studerande:
• om folkhögskolan som utbildningsform, kursutbud med mera,

• om behörigheter med mera.

Folkhögskolan har en särskild modell för att intyga behörighet till högre studier. Den kombinerar studier enligt folkhögskolans särart på Allmän kurs med ett intygande av kunskaper i vissa ämnen som motsvarar gymnasieskolans kursplaner.

Universitets- och högskolerådet anger i sina föreskrifter hur de folkhögskolestuderandes grundläggande behörighet till högskolestudier ska vara utformad. Den motsvarar gymnasieskolans gymnasieexamen/högskoleförberedande examen.

Myndigheten för yrkeshögskolan anger i sina föreskrifter hur de folkhögskolestuderandes behörighet till yrkeshögskolan ska vara utformad. Denna behörighet motsvarar gymnasieskolans gymnasieexamen/yrkesexamen.

Folkhögskolan sätter inga betyg utan har ett eget bedömningssystem, studieomdöme. Det är en sammanfattande bedömning av den studerandes studieförmåga, man får alltså ett studieomdöme för hela årskursen. När man sen söker till högskolan söker man i en egen urvalsgrupp, bara för folkhögskolestuderande.

Här nedan finns dokument samt länkar till dokument, som stöd för folkhögskolornas behörighetsgivning och studieomdömessättning.