Studeranderätt

Senast uppdaterad: 2018-04-10

Till skillnad från det övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan. För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning skapade Folkbildningsrådet 2010 därför Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. 

Folkbildningsrådet har tagit fram foldern "Dina rättigheter på folkhögskola" med information om studerandes rättigheter och skyldigheter. Den riktar sig till de som studerar på folkhögskola och bör finnas på skolan. Vill du beställa tryckta exemplar av den svenska versionen, mejla till info@folkbildningsradet.se

Foldern finns översatt till olika språk, översättningarna kan inte beställas hos Folkbildningsrådet men finns för nedladdning nedan. Om du hittar felaktigheter i översättningarna vill vi gärna att du hör av dig till fsr@folkbildningsradet.se