Studeranderätt

Senast uppdaterad: 2018-01-29

Till skillnad från det övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen lagstiftning som reglerar folkhögskolan. För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning skapade Folkbildningsrådet 2010 därför Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. 

FSR ger råd och stöd både åt kursdeltagare och åt företrädare för folkhögskolor.

Kursdeltagare på folkhögskolans långa kurser kan anmäla ärenden till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd om det inte går att lösa frågan på den aktuella folkhögskolan.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd har tagit fram foldern "Dina rättigheter på folkhögskola" med information om studerandes rättigheter och skyldigheter. Den riktar sig till de som studerar på folkhögskola och bör finnas på skolan. Vill du beställa tryckta exemplar, mejla till fsr@folkbildningsradet.se

Har du några frågor om studeranderätt får du gärna kontakta Signild Håkansson på telefon 08-412 48 10.