Att göra en anmälan

Senast uppdaterad: 2018-02-05

Om du är missnöjd med något på din skola ska du i första hand vända dig till skolans rektor med dina klagomål eller synpunkter. Om du inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av frågan ska du vända dig till skolans styrelse, som är ytterst ansvarig för folkhögskolans verksamhet.

Om du efter att ha vänt dig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en skriftlig anmälan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Det är bara studerande på folkhögskolornas långa kurser (längre än 15 kursdagar) som kan göra en anmälan. Du måste göra anmälan inom ett år efter det att du slutat kursen. Beslut om studieomdömen eller behörigheter kan inte anmälas till FSR.

Du är välkommen att ringa på 08-412 48 10 om du behöver hjälp med att göra anmälan. Mer om vad som händer när du gör en anmälan kan du läsa om här.

Skicka in din anmälan i formuläret:

Bifoga kopior på skriftliga beslut från skolans rektor och styrelse och eventuellt en längre beskrivning av vad som hänt.
Har du fått besluten på mejl så vidarebefordra dem till fsr@folkbildningsradet.se skicka dem annars till:

FSR
Box 38074
100 64 Stockholm