Ledamöter

Senast uppdaterad: 2015-09-30

Ledamöterna i Folkhögskolornas studeranderättsliga råd representerar såväl studerande som ledning och styrelser på folkhögskolorna. Ordförande är en jurist, som inte är kopplad till någon folkhögskola.

  • Anna Medin, ordförande
  • Anna Sundborg, ordförandes ersättare
  • Lars Persson, ordinarie ledamot (SKL)
  • Susanne Grundström, ordinarie ledamot (RIO)
  • Agnes Fockström-Haubitz, ordinarie ledamot (SFS)
  • Uma Thongkaew, ordinarie ledamot (SFS)
  • Anders A. Aronsson, ersättare (RIO)
  • Margareta Wistrand, ersättare (SKL)
  • Isak Tellström, ersättare (SFS)
  • Gabriella Gecer Danho, ersättare (SFS)

SFS = Sveriges förenade studentkårer
RIO = Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
SKL = Sveriges kommuner och landsting