Studiestöd

Senast uppdaterad: 2014-04-02

Här är information om CSN:s regelverk kring olika studiestödsnivåer och studiestödsavdelningar som berör folkhögskolorna.

CSN delar upp alla utbildningar dels på olika utbildningsnivåer, dels på olika avdelningar. Detta styr vilket studiestöd den studerande kan få på olika kurser.

Kursens utbildningsnivå avgör hur många veckors studiestöd den studerande har rätt till på olika nivåer:  

  • grundskolenivå - du kan få studiestöd 40 eller 80 eller 100 veckor beroende på din studiebakgrund 
  • gymnasienivå - du kan få studiestöd 80 eller 120 veckor beroende på din studiebakgrund 
  • eftergymnasial nivå - du kan få studiestöd 240 veckor

Folkhögskolans kurser kategoriseras under CSNs avdelningar för studiestöd A1, A2 eller B1: 

  • A1 - Allmän kurs tillhör med automatik avdelning A1, antingen på gymnasienivå eller grundskolenivå. 
  • A2 - Profilkurserna tillhör vanligtvis avdelning A2. Vissa profilkurser kan dock tillhöra A1 efter ansökan från skolan hos CSN på blankett 9604w.
  • B1 - Eftergymnasiala yrkesutbildningar tillhör vanligtvis avdelning B1. Ansökan görs av skolan hos CSN, för regelverk kring detta se CSNs blankett 9605w. Utan beslut från CSN tillhör de A2 Gymnasienivå.

Kursens avdelning avgör följande: 

  • om du är under 20 år får du studiehjälp om du går en kurs i A1 eller A2 (grundskolenivå eller gymnasienivå), 
  • om du är under 20 kan du få studiemedel om du går en kurs i B1 (eftergymnasial nivå),
  • om du är över 20 år kan du få studiemedel oavsett vilken avdelning kursen ligger i, 
  • om du studerar på en kurs i A1 med studiemedel kan du ha rätt till det högre bidragsbeloppet.