Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)

Senast uppdaterad: 2018-01-17

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer, European Qualifications Framework, EQF, med åtta nivåer. Referensramen regleras i en egen förordning.

Syftet med SeQF är att synliggöra allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat - formellt, icke-formellt och informellt. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans särskilda webbplats för SeQF.

Allmän kurs och SeQF

Utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet, där folkhögskolornas allmänna kurs ingår, är nivåplacerade i SeQF av regeringen.

Särskild kurs och SeQF

Utbildningar utanför det offentliga utbildningssystemet, som till exempel folkhögskolornas särskilda kurser, får ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, som beslutar om inplacering på olika SeQF-nivåer.

Kontaktpersoner

Agneta Wallin

Agneta Wallin
handläggare för SeQF på Folkbildningsrådet
Tel: 08-412 48 20