Yrkeskurs på folkhögskola

Senast uppdaterad: 2017-06-07

Yrkeskurs på folkhögskola är en upp till 24 månader lång kurs inom ett bristyrke. Målgrupp för insatsen är deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, ett program för den som varit arbetslös under en längre tid.

Syftet med kursen är att deltagaren efter utbildningen ska ha lättare att få eller att behålla ett arbete, samt att kursen ska motverka brist på arbetskraft inom vissa yrken.

Målsättningen är att 1 000 personer ska ta del av dessa kurser årligen.

Kurserna bygger på ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om en utbildning ska godkännas som insats. I den processen görs en bedömning om utbildningen möter ett nationellt, regionalt eller lokalt behov av arbetskraft.

Utbildningen ska genomföras utifrån folkbildningens arbetssätt och metoder, och kan även innehålla inslag av motivationshöjande karaktär. Kursen ska ges i en sammanhållande tidsperiod och kan vara 6, 12, 18 eller maximalt 24 månader.

Nedan finns länkar till de villkor och anvisningar som gäller för yrkeskurser på folkhögskola samt till två dokument där du kan hitta kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen och läsa mer om bristyrken.

Kontaktpersoner

Lars Tengberg

Lars Tengberg
Handläggare
Tel: 08-412 48 04