Statsbidrag

Senast uppdaterad: 2018-05-08

Det är Folkbildningsrådets styrelse som beslutar om fördelningen av statsbidraget till studieförbunden.

I november gör styrelsen en preliminär fördelning av statsbidraget för kommande år. Och i december fastställer Folkbildningsrådets styrelse de kriterier och fördelningsprinciper som ska gälla för statsbidraget för studieförbunden för kommande år.

En slutlig fördelning av statsbidraget görs i februari, efter verksamhetsårets slut.

Alla beslut kring statsbidraget till studieförbunden publiceras här på vår webbplats.