2015 års statsbidrag till studieförbunden

Senast uppdaterad: 2015-02-23

Folkbildningsrådets styrelse fattar beslut om 2015 års statsbidrag till studieförbund ett flertal gånger under året.

Beslut om fördelning av statsbidrag

Folkbildningsrådets styrelse fastställde vid sammanträdet 18 februari 2015 en ny fördelning av 2015 års statsbidrag till studieförbund. Dvs preliminär fördelning 12 november 2014 har korrigerats.

Villkor, kriterier och fördelning

Den 12 november fastställde Folkbildningsrådets styrelse statsbidragsvillkor 2015. Konsekvensändringar är gjorda i Statsbidrag till studieförbund 2015 - Villkor, kriterier och fördelning.

Ändringar jämfört med tidigare år

  • Krav på internkontroll (sid 11) Kontroll ersätter begreppet granskning.
  • Utredning (sid 11) Utredning ersätter begreppet särskild granskning. Utredning utförs enligt Riktlinjer för utredning och granskning samt återkrav och avveckling.
  • Årsredovisning (sid 13) Årsredovisning ska skickas in digitalt.