2016 års statsbidrag till studieförbunden

Senast uppdaterad: 2016-01-08

Folkbildningsrådets styrelse har fastställt 2016 års statsbidrag till studieförbunden.

Preliminärt statsbidrag fastställdes av styrelsen den 16 december 2015. Slutgiltigt statsbidrag beslutades av styrelsen 21 feb 2017.