2017 års statsbidrag till studieförbunden

Senast uppdaterad: 2017-05-03

Folkbildningsrådets styrelse har fastställt 2017 års statsbidrag till studieförbunden.

Villkoren är reviderade och kompletterade av Folkbildningsrådets styrelse 14 december 2016.