Frågor och svar om statsbidrag till studieförbund

Senast uppdaterad: 2017-01-24

Här besvarar vi de vanligaste frågorna om statsbidrag till studieförbund. I dokumentet Statsbidrag till studieförbund 2018 finns samtliga villkor och fördelningskriterier samlade.

För enkelhetens skull har vi delat upp frågorna i olika ämnesområden.

  • Statens syfte och folkbildningens uppdrag
  • Studieförbunden – ansvar och samverkan
  • Verksamhetsformer – Studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet
  • Deltagande och tillgänglighet