Vad är ett studieförbund?

Senast uppdaterad: 2017-08-10

Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur och finns över hela landet. Alla medborgare är välkomna att delta i verksamheten.

Studieförbunden är nog mest kända för den verksamhet som bedrivs som studiecirkel. Studiecirkeln är en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller i sin helhet på distans.

Alla studieförbund bedriver också kulturprogram. Kulturprogram är en verksamhet som framförs eller redovisas inför publik, såsom teater, föreläsning, sång och musik eller utställning.

Förutom studiecirkel och kulturprogram kan studieförbunden bedriva folkbildande verksamhet i friare och flexiblare former. Detta för att pröva nya former och utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet. Det kan till exempel vara workshops, prova-på-dagar eller helgkurser.

Ladda hem grafiken