Studiemotiverande folkhögskolekurs

Senast uppdaterad: 2018-07-30

På den här sidan hittar du som folkhögskolerektor och anordnare information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för en Studiemotiverande folkhögskolekurs. I länklistan längst ned på sidan finns villkor och anvisningar, samt preliminär fördelning.

Viktiga datum

2018–2019

 • Senast första vardagen i varje månad: Undertecknad rekvisition ska vara Folkbildningsrådet tillhanda.
 • 4 februari: Sista dagen för att rekvirera medel avseende 2018 års verksamhet (deltagare som anvisats och påbörjat en kurs före den 31 december 2018).
 • 1 april: Sista dagen för att rapportera genomförda deltagarveckor för kurser som påbörjats i slutet av 2018 och därmed fortsätter under 2019.
 • Bidragsutbetalningen sker i mars, maj, augusti, oktober och december.

Studiemotiverande folkhögskolekurs riktar sig till personer som har fyllt 16 år och som varken har gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och är registrerade hos Arbetsförmedlingen.

Kursen är ett samarbete mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen. För att nå ut till potentiella kursdeltagare är det därför avgörande att folkhögskolan har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Bägge parter har ett gemensamt ansvar för att platserna utnyttjas optimalt, men det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska gå kursen.

Mål och syfte 2018

Målet med verksamhet är att under 2018 erbjuda 7 000 arbetssökande inom målgruppen en kursplats på en tre månader lång Studiemotiverande folkhögskolekurs. Personer med förgymnasiala studier ska minska genom att minst 25 procent av deltagarna i Studiemotiverande folkhögskolekurs ska gå vidare till reguljär utbildning inom ett år.

Syftet med kursen är att motivera arbetssökande att gå vidare till, eller återuppta, reguljär utbildning efter avslutad Studiemotiverande folkhögskolekurs.

Statsbidrag för Studiemotiverande folkhögskolekurs

Bland dokumenten längst ned på sidan kan du läsa villkor och anvisningar för att erhålla statsbidrag för en Studiemotiverande folkhögskolekurs. De olika stegen kan i huvudsak sammanfattas så här:

 1. Gör en gemensam planering i samarbete med den lokala arbetsförmedlingen.
 2. Ansök vid utlysning av platser gällande preliminär ram (se dokumentet Fördelning nedan).
 3. Informera lokal Arbetsförmedling och Folkbildningsrådet om utbildningsort och system för antagning.
 4. Delta i rekryteringen av kursdeltagare, men observera att det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska delta i utbildningen.
 5. Dokumentera och arkivera Arbetsförmedlingens anvisningar av deltagare till kursen, som underlag till gjorda rekvisitioner.
 6. Rekvirera bidrag.
 7. Rapportera verksamheten till SCB och Folkbildningsrådet.

Rapportering

Rapportering av verksamheten sker genom systemet Schoolsoft. Om du behöver kontakta Schoolsofts support mejlar du fhsk@schoolsoft.se eller ringer 08-674 63 50.

Observera att enbart inlämnad SCB-rapportering inte utgör underlag för bidragsutbetalning.

Folkbildningsrådet erbjuder manuella rutiner för de skolor som inte använder Schoolsoft. Kontakta gärna Lena Östlund, handläggare för särskilda uppdrag, om skolan saknar blanketter.

Relaterade dokument

Kontaktpersoner

Lena Östlund

Lena Östlund
Handläggare, särskilda uppdrag
Tel: 08-412 48 32