Fördelning 2018

Senast uppdaterad: 2018-06-28

Generalsekreteraren har fattat beslut att omfördela återlämnade platser inom ramen för utökade platser 2018. Beslutet fattades den 11 juni 2018.

Preliminära statsbidrag till folkhögskolan har därmed uppdaterats.

Relaterade dokument