Folkbildningspolitiska frågor

Senast uppdaterad: 2017-01-26

Folkbildningsrådet ansvarar för bevakning och analys av områden som påverkar förutsättningar och villkor för folkbildningen och Folkbildningsrådets arbete.

I denna roll ingår att svara för rapportering och bedömning av folkbildningens samlade insatser och effekter samt att företräda folkbildningssektorn i förhållande till regeringskansli och myndigheter.

Övergripande principer och riktlinjer för Folkbildningsrådets omvärldsbevakning och omvärldsanalys finns angivna i ett strategidokument. Den folkbildningspolitiska omvärldsbevakningen och analysen baseras på medlemmarnas uppdrag till Folkbildningsrådet, regeringens riktlinjer samt prioriterade områden som anges i Folkbildningens Vägval & Vilja.