Handläggare studeranderättsliga frågor folkhögskola till Folkbildningsrådet

Senast uppdaterad: 2018-02-23

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR, är inrättat för att stärka de studerandes rättsliga ställning vid folkhögskolan. Kursdeltagare på folkhögskolans långa kurser kan anmäla ärenden till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd om det inte går att lösa frågan på den aktuella folkhögskolan. Folkbildningsrådet söker nu en ny handläggare för att ansvara för dessa frågor.

Arbetet består i att ansvara för studeranderättsliga frågor i förhållande till folkhögskolorna. Det innebär bland annat:

  • handläggning av anmälda ärenden till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
  • rådgivning och information till studerande och folkhögskolor om studeranderättsliga frågor
  • ansvar för studeranderättslig information på Folkbildningsrådets webbsida
  • kartläggning av det studeranderättsliga området samt beredning av underlag till Folkbildningsrådets ledning och styrelse
  • I arbetet ingår också att vara sakkunnig när det gäller verksamhetsvillkor och andra relaterade frågor kring folkhögskolan som utbildningsform, till exempel angående behörighetsregler och utformningen av folkhögskolans allmänna och särskilda kurs.

Din profil

Du har erfarenhet från folkhögskola och är väl insatt i utbildningsformens särart. Du är van att arbeta självständigt och strukturerat. Vidare är du en person med stor kommunikativ förmåga – både i tal och skrift. Du arbetar självständigt, metodiskt och strukturerat. Arbetet kräver integritet och förmåga att analysera och bedöma frågor ur olika perspektiv.

Vi tror att du har en högskoleutbildning eller motsvarande med inriktning mot exempelvis pedagogik, statskunskap, vägledning eller kurativa frågor.

Det är meriterande om du har haft en rådgivande roll på folkhögskola, till exempel som studie- och yrkesvägledare, eller av studeranderättsliga frågor i ett annat sammanhang.

Folkbildningsrådet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Tjänsten

Tjänsten är en fast heltidstjänst. Folkbildningsrådet tillämpar provanställning. Tillträde efter överenskommelse, antingen före eller efter sommaren 2018. Arbetsplatsen har 25 anställda och är belägen vid Södra station, Rosenlundsgatan 50 i Stockholm. Kollektivavtal är tecknat med Unionen.

Ansökningar behandlas löpande och ansökan ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast 18 mars 2018. Ansökan görs via länken nedan.

Kontaktpersoner

Magnus Wetterberg, enhetschef Bidragsenheten 08-412 48 03.

Lars Tengberg, facklig representant, Unionen, 08-412 48 04.