Verksamhetsplan

Senast uppdaterad: 2017-01-26

Verksamhetsplanen tar upp Folkbildningsrådets övergripande mål och olika verksamheter och utgör riktlinjer för styrelsens och kansliets arbete under året.