Verksamhetsplan

Senast uppdaterad: 2018-04-19

Verksamhetsplanen tar upp Folkbildningsrådets övergripande mål och olika verksamheter och utgör riktlinjer för styrelsens och kansliets arbete under året.