[Error: Unable to find the property named 'MainTitle'.]

#folkbildning

Bloggen #folkbildning drivs av Folkbildningsrådet, med syftet att lyfta och analysera frågor av relevans för folkbildningen.

 • Vi behöver tala om mänskliga rättigheter

  Publicerad 30 november 2018

  Folkbildningsrådet har fördelat bidrag till folkhögskolor och studieförbund för att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna sedan 2014. Nu ser vi att medlen har haft betydelse för att intensifiera och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter. Projekten visar att relativt små medel kan leda till förändringar, för individen såväl som samhället.

  Läs mer
 • Folkbildningens verksamhet med asylsökande borde bli permanent

  Publicerad 13 november 2018

  De senaste åren har folkhögskolor och studieförbund tagit ett stort ansvar för att ta emot och etablera asylsökande. Folkbildningens metoder har fått flera positiva effekter. Nu är det viktigt att folkhögskolornas och studieförbundens insatser blir en permanent del av Sveriges mottagande av asylsökande.

  Läs mer
 • Få satsar på livslångt lärande

  Publicerad 24 oktober 2018

  Skolavhopp i yngre år minskar, fler barn går i skolan och utbyggnaden av högre utbildning går starkt framåt i Europa. Men det livslånga lärandet prioriteras inte lika högt.

  Läs mer
 • Folkbildningen viktig för digital inkludering

  Publicerad 10 oktober 2018

  Det finns runt 1,1 miljoner människor i Sverige som sällan eller aldrig använder datorer och internet. Samtidigt digitaliseras vårt samhälle i snabb takt. Det leder till olika former av digitala utanförskap. Folkbildningen kan spela en viktig roll för att överbrygga klyftorna.

  Läs mer
 • Att hitta vägar till utbildning för de längst ifrån studier och arbete

  Publicerad 26 september 2018

  Det är betydligt färre utrikes födda än inrikes födda kvinnor som studerar eller arbetar. Utrikes födda kvinnor är dessutom ofta svåra att nå med utbildningsinsatser. Regeringen har därför under 2018 satsat 40 miljoner kronor för att studieförbunden ska nå de utrikes födda kvinnor som står allra längst ifrån studier och arbete.

  Läs mer
 • Tillit och tilltro som styrning resulterar i deltagarfokus

  Publicerad 21 juni 2018

  Den 14 juni släppte Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande "Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn". Mest intressant ur folkbildningens perspektiv är kanske att andemeningen i betänkandet påminner mycket om det sätt staten valt att styra folkbildningen sedan början av 1990 talet; en relativt fri styrning med tilltro som gjort att folkhögskolor och studieförbund kunnat anpassa verksamheterna till deltagarna, vilket idag gör folkbildningen...

  Läs mer
 • Filialer i folkhögskolan – såväl utmaning som möjlighet

  Publicerad 31 maj 2018

  Antalet folkhögskolor som startar filialer har ökat dramatiskt de senaste åren. När Folkbildningsrådet i höstas gjorde en sammanställning visade det sig att 91 av landets 154 skolor har sammanlagt 176 filialer. Det finns alltså fler filialer än det totala antalet folkhögskolor.

  Läs mer