Folk och kultur

06 februari - 08 februari 2019

Publicerad: 2018-12-07

Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

När?

6–8 februari

Var?

Eskilstuna

Relaterade sidor