Budgetunderlag

Senast uppdaterad: 2017-01-26

Budgetunderlaget är Folkbildningsrådets förslag till regeringen till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

I mars 2016 lämnade Folkbildningsrådet sitt budgetunderlag för åren 2017-2019 till regeringen.