Budgetunderlag

Senast uppdaterad: 2018-03-02

Budgetunderlaget är Folkbildningsrådets förslag till regeringen till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

I mars 2018 lämnade Folkbildningsrådet sitt budgetunderlag för åren 2019-2021 till regeringen.