Kalendarium

 • 21 februari

  Styrelsemöte

  Folkbildningsrådets styrelse sammanträder.

 • 22 februari

  Folkbildningsforum &  seminarium om jämställdhetsintegrering

  Regeringen bjuder in representanter för folkhögskolor och studieförbund till en dialog om folkbildningens roll i dagens samhälle. Temat för Folkbildningsforum 2017 kommer att vara ”Ett Sverige som...

 • 22 mar - 24 mar

  FSO-dag/Administrativ dag

  Folkbildningsrådet och Folkhögskolornas serviceorganisation bjuder in till 2017 års administrativa dagar. FSO-dagen ersätter den tidigare Avantidagen. Vi kommer liksom tidigare år hålla till på...

 • 23 mar - 24 mar

  Vestlunddagarna 2017

  Vestlunddagarna arrangeras av Föreningen för folkbildningsforskning i samarbete med Tollare folkhögskola, Studieförbundet Bilda, Demokratiakademin och ABF Stockholm. Innehållet i Vestlunddagarna...

 • 27 april

  Styrelsemöte

  Folkbildningsrådets styrelse sammanträder.

 • 27 april

  Representantskapets vårsammanträde

  Folkbildningsrådets representantskap består av tio ombud för Folkbildningsförbundet, fem ombud för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och fem ombud för Sveriges Kommuner och Landsting....

 • 3 maj - 5 maj

  NCAEL 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning

  I Jönköping i början av maj samlas forskare, lärare, cirkelledare, politiker och en bredare allmänhet till den sjunde nordiska konferensen om vuxnas lärande. Bland huvudtalarna finns gymnasie- och...