Kalendarium

 • 22 mar - 24 mar

  FSO-dag/Administrativ dag

  Folkbildningsrådet och Folkhögskolornas serviceorganisation bjuder in till 2017 års administrativa dagar. FSO-dagen ersätter den tidigare Avantidagen. Vi kommer liksom tidigare år hålla till på...

 • 23 mar - 24 mar

  Vestlunddagarna 2017

  Vestlunddagarna arrangeras av Föreningen för folkbildningsforskning i samarbete med Tollare folkhögskola, Studieförbundet Bilda, Demokratiakademin och ABF Stockholm. Innehållet i Vestlunddagarna...

 • 24 mar - 25 mar

  Folkhögskolans dag 2017

  Den 24-25 mars är det dags för folkhögskolans dag, då folkhögskolorna tillsammans uppmärksammar folkhögskolan som utbildningsform.

 • 3 apr - 4 apr

  ViS Vuxenutbildningskonferens 2017

  ViS Vuxenutbildningskonferens 2017, ”Samarbetet sammanfogar” kommer att lyfta både utmaningar och goda exempel i arbetet med att sammanfoga Sverige.

 • 5 april

  Folk utanför folkbildningen

  Välkomna till ett samtal om människor som står utanför studieförbundens verksamheter. Folkbildningsrådet presenterar rapporten Folk utanför folkbildningen och bjuder in representanter för...

 • 27 april

  Styrelsemöte

  Folkbildningsrådets styrelse sammanträder.

 • 27 april

  Representantskapets vårsammanträde

  Folkbildningsrådets representantskap består av tio ombud för Folkbildningsförbundet, fem ombud för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och fem ombud för Sveriges Kommuner och Landsting....