Folkbildningsforum &  seminarium om jämställdhetsintegrering

22 februari 2017

Publicerad: 2017-01-20

Regeringen bjuder in representanter för folkhögskolor och studieförbund till en dialog om folkbildningens roll i dagens samhälle. Temat för Folkbildningsforum 2017 kommer att vara ”Ett Sverige som håller samman”.

Det är andra gången som regeringen bjuder in folkbildningen till Folkbildningsforum. Syftet är att ytterligare utveckla och stärka folkbildningens roll i demokratin.

– Folkbildningen har en unik ställning som en bred arena för utbildning, bildning och delaktighet. Studieförbund och folkhögskolor är viktiga aktörer i arbetet med att motivera och förbereda människor för vidare studier och för arbetslivet. Det är ett arbete som är extra viktigt nu när många nyanlända ska välkomnas in i det svenska samhället, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Folkbildningsforum 2017 hålls på Nalen i Stockholm onsdagen den 22 februari.

Inbjudan till Folkbildningsforum sker i dialog med Folkbildningsrådet.

Program Folkbildningsforum

9.00 Registrering och kaffe

10.00 Ett Sverige som håller samman Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

10.30 Folkbildning som förändrar Maria Graner, generalsekreterare, Folkbildningsrådet

10.45 Vad gör folkbildningen? Exempel från verksamheten

11.15 Gruppdiskussioner

12.00 Lunch

12.45 Folkbildningen kan och vill. Reflektion efter förmiddagens diskussioner

13.15 Förväntningar på folkbildningen. Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

13.30 Paus

Moderator är Gabriel Ehrling

Program seminarium om jämställdhetsintegrering

13.40 Jämställdheten inom folkbildningen Maria Graner, generalsekreterare, Folkbildningsrådet.

Vad är JiM och jämställdhetsintegrering? Anna-Karin Lindblom, departementsråd, Jämställdhetsenheten, Socialdepartementet

14.30 Kaffe

14.50 Folkbildningsrådets handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Linda Rosén, Folkbildningsrådet, Karin Bengtsson, Nationella sekretariatet för genusforskning

15.20 Gruppdiskussioner

16.00 Avslutning