FSO-dag/Administrativ dag

22 mars - 24 mars 2017

Publicerad: 2017-01-16

Folkbildningsrådet och Folkhögskolornas serviceorganisation bjuder in till 2017 års administrativa dagar. FSO-dagen ersätter den tidigare Avantidagen. Vi kommer liksom tidigare år hålla till på Quality hotel i Nacka, Stockholm.

Dagarna riktar sig till dig som är

  • Personal som arbetar med studiemedelsfrågor
  • Personal som arbetar med funktonshinderbidrag
  • Personal som arbetar med SCB-, SMF-, ETABLERING och SFI-redovisning
  • Personal som arbetar i Schoolsoft
  • Rektor, kursansvarig och studievägledare