Mänskliga rättigheter-dagarna

15 november - 17 november 2018

Publicerad: 2018-09-26

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. 

Syftet med MR-dagarna är att öka kunskapen om mäskliga rättigheter och lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Var?

Stockholmsmässan, Älvsjö, Stockholm.

När?

15–17 november.

Tema?

Rätten till ett liv fritt från våld.

Vilka arrangerar?

Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samarbetsprojekt mellan

 • Bris
 • DemokratiAkademin
 • Diakonia
 • Fonden för mänskliga rättigheter
 • Friends
 • Föreningen Ordfront
 • Ibn Rushd studieförbund
 • Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet
 • Sensus studieförbund
 • Svenska kyrkan.

Relaterade sidor