Vestlunddagarna 2017

23 mars - 24 mars 2017

Publicerad: 2016-09-05

Vestlunddagarna arrangeras av Föreningen för folkbildningsforskning i samarbete med Tollare folkhögskola, Studieförbundet Bilda, Demokratiakademin och ABF Stockholm. Innehållet i Vestlunddagarna skall främst belysa folkbildningens utvecklingsmöjligheter i det globaliserade mediesamhället.

Planeringsgruppen för Vestlunddagarna 2017 har bekräftat att Göran Rosenberg är en av de medverkande 2017.