Medlemmar

Senast uppdaterad: 2017-01-26

Folkbildningsrådet har tre medlemmar som tillsammans representerar svensk folkbildning.

De tre medlemmarna är

Folkbildningsrådets högsta beslutande organ är representantskapet.

Tidigare medlemsuppdrag

Folkbildningsrådet hade tidigare olika uppdrag från sina medlemmar. Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd ingår sedan januari 2014 i Folkbildningsrådets myndighetsuppdrag. Och den 1 juli 2014 flyttades Folkbildningsnätet och Folkhögskolornas Informationstjänst över till Folkhögskolornas serviceorganisation.