Stadgar

Senast uppdaterad: 2015-04-20

Här hittar du stadgarna för Föreningen Folkbildningsrådet.

Stadgarna fastställdes vid representanskapets sammanträde den 16 april 2015.