Folk utanför folkbildningen i ny rapport

Publicerad: 2017-04-05

Vilka är det som inte deltar i folkbildning i Sverige? Det har Folkbildningsrådet studerat i rapporten Folk utanför folkbildningen. Studien identifierar ett antal grupper i befolkningen där sannolikheten att stå utanför studieförbundens verksamheter är större än på andra håll.

Det här är första gången som Folkbildningsrådet undersöker vilka som inte deltar i folkbildning i Sverige. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om de grupper av människor som oftare än andra står utanför studieförbundens studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

Studien visar ett starkt samband mellan deltagande i studieförbundens verksamheter och föreningsaktivitet. De som inte är föreningsaktiva står oftare utanför folkbildningen. Även inkomst och utbildningsnivå hör samman med deltagandet. Med lägre inkomst och kortare utbildning följer i allmänhet också mindre benägenhet att söka sig till ett studieförbund.

Ickedeltagandet ser inte ut att ha att göra med om man är född i Sverige eller inte, eller om man arbetar, är arbetslös, studerar eller är pensionerad. Däremot visar studien att män i alla åldrar som bor i någon av de tre storstädernas förorter mer sällan än andra män kommer i kontakt med studieförbunden.

Studien har genomförts av Folkbildningsrådet, med stöd av Johan von Essen och Stig Loffe Elofsson, Ersta Sköndal högskola.

Folk utanför folkbildningen presenteras idag på ett frukostseminarium hos Folkbildningsrådet.