Folkbildningen stärker samverkan med arbetsförmedlingen

Publicerad: 2017-10-04

Idag arrangerar Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet en dag om samverkan mellan folkbildningen och arbetsförmedlingen i Skåne län. Syftet med dagen är att prata om de utbildningsinsatser som finns i samarbete mellan folkhögskolor och arbetsförmedlingen.

Under dagens möts personer från Skånes folkhögskolor, lokala arbetsförmedlingskontor, handläggare, chefer, rektorer och kursansvariga för att prata om hur fler kan få möjlighet att studera som en väg till arbete.

Bland de utbildningar som finns på folkhögskolor finns en möjlighet till utbildningskedjor inom folkbildningen. En deltagare kan gå via en eller flera insatser som till exempel studiemotiverande folkhögskolekurs – allmän kurs – eftergymnasial yrkeskurs. Ett annat exempel är asylverksamhet – etableringskurs på folkhögskola – SFI – allmän kurs på grundnivå.

Utbildningskedjan är flexibel och kan ge en möjlighet till en långsiktig lösning för antingen arbetssökande som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden eller de som behöver en ny inriktning på sitt yrkesliv.