Folkbildningsrådet föreslår tillägg i skollagen

Publicerad: 2017-03-06

I Gymnasieutredningen föreslås att deltagare under 18 år ska strykas ur förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Ett olyckligt förslag, menar Folkbildningsrådet i sitt remissvar och vill istället att yngre deltagares möjlighet till folkbildning ska förtydligas.

Det är den sista meningen i paragraf 9, förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, som gymnasieutredningen vill stryka: ”Trots detta får en folkhögskola till undervisningen anta en yngre elev som går ett introduktionsprogram i gymnasieskolan”. Folkbildningsrådet tycker att strykningen blir för omfattande eftersom den helt tar bort stödet för att anta yngre studerande till folkhögskolans allmänna kurs.

Folkbildningsrådet föreslår också att skollagen tillförs en bestämmelse som innebär att en kommun kan uppdra åt en folkhögskola att genomföra utbildning för en deltagare under 18 år.

Undersökningar har visat hur betydelsefull folkhögskolans pedagogik och miljö kan vara även för yngre deltagare.