Nytt behörighetsprov föreslås av Tillträdesutredningen

Publicerad: 2017-03-15

Den 15 mars presenterade Tillträdesutredningen sitt betänkande. Utredningen föreslår bland annat att den nuvarande gruppen för folkhögskoleomdöme finns kvar inom betygsurvalet. Dessutom föreslås ett behörighetsprov, som ska följa folkhögskolornas omdömesskala.

Det är angeläget att på ett effektivt sätt kunna ta till vara kompetensen hos personer med arbetslivserfarenhet, annan erfarenhet eller utbildning och på så sätt underlätta det livslånga lärandet, skriver Tillträdesutredningen i sitt förslag.

Utredningen föreslår därför att ett nationellt behörighetsprov införs för dem som inte uppfyller kraven på grundläggande behörighet genom gymnasial utbildning, folkhögskola eller motsvarande.

Universitets- och högskolerådet, UHR, får i uppdrag att under en försöksperiod till och med 2024 pröva systemet med ett behörighetsprov. UHR ska föreslå hur provet ska kunna ge ett meritvärde. Det är därför angeläget att provet kan testas mot folkhögskolans skala för att kunna få en jämförbarhet, skriver utredningen och hänvisar till Folkbildningsrådet.

”Det omdöme som ges efter genomgången allmän kurs på folkhögskolan har nyligen utvecklats och förfinats från fyra till sju skalsteg. Det finns därför erfarenheter inom Folkbildningsrådet som är värdefulla för arbetet med att utveckla ett omdöme på behörighetsprovet”.

Utredningen skriver att ett alternativ hade varit att föreslå att folkhögskolan skulle ändra sin betygssättning och i stället sätta betyg på samma sätt som man gör inom gymnasieskolan.

”Genom kontakter med Folkbildningsrådet har utredningen förstått att detta inte är förenligt med folkhögskolornas ideologi och sätt att bedriva utbildningen” skriver utredningen.

Utredningen föreslår att gruppen med omdöme utökas till att även omfatta de sökande som har fått ett meritvärde från en valideringsprocess i samband med prövning av grundläggande behörighet och med sökande som har fått ett meritvärde från behörighetsprovet.

Inte heller de meritvärdena kommer att kunna vara jämförbara med betygen från gymnasieskolan. I stället bör de vara omdömen med en motsvarande skala som omdömet från folkhögskolan. 

Platser mellan betygsgruppen och omdömesgruppen ska även framöver fördelas utifrån antalet behöriga sökande. Det betyder att gruppen med omdöme totalt kommer att generera fler platser än vad den nuvarande folkhögskolegruppen gör. Förslaget ska nu ut på remiss och de nya tillträdesreglerna föreslås gälla från hösten 2022.