Nytt studiestöd ska motivera till studier

Publicerad: 2017-03-21

Det finns arbetslösa personer som har ett stort behov av utbildning men som avstår från studier för att de inte vill, vågar eller kan använda studiemedelssystemet. För att motivera den här gruppen vill regeringen nu införa det så kallade Studiestartsstödet.

En orsak till att vuxna väljer att inte studera med studiemedel är att de är tveksamma till att ta studielån. Detta gäller främst äldre studerande som har behov av att studera på lägre utbildningsnivåer. Tveksamheten att ta studielån kan bero på en osäkerhet när det gäller den egna studieförmågan eller att personen har en social bakgrund där det inte förekommit studiemedel.

Studiestartsstödet kan vara ett komplement till studiemedelssystemet och ett stöd som kommunerna kan välja att använda sig av i sin verksamhet för att rekrytera vuxna till studier. Tillsammans med Arbetsförmedlingen föreslås kommunerna inhämta synpunkter från bland annat folkbildningen och sedan anta lokala riktlinjer för rekryteringsarbetet.

Det finns en risk för att kommunen prioriterar sin egen utbildningsform framför folkhögskola, kommenterade Folkbildningsrådet i sitt remissvar tidigare i år. Regeringen delar inte Folkbildningsrådets oro och betonar att kommunen ska samla in synpunkter från folkbildningen. Vilken utbildningsform som är bäst lämpad bör givetvis också utgå ifrån den enskildes önskemål, behov och förutsättningar, skriver regeringen i sitt förslag.

Stödet föreslås träda i kraft den 2 juli 2017.