Unga arbetslösa studerar vidare på folkhögskola

Publicerad: 2017-09-12

Närmare fyra av tio unga arbetslösa som har gått en Studiemotiverande folkhögskolekurs väljer att studera vidare. Det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet.

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadsåtgärd som startade år 2010 på uppdrag av regeringen. Den nya rapporten visar att cirka 75 procent av de mellan 16 och 24 år som gick Studiemotiverande folkhögskolekurs år 2010 i dag förvärvsarbetar.

- Det är mycket glädjande och ett erkännande för folkhögskolan som utbildningsform, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Motivera till fortsatta studier
Studiemotiverande folkhögskolekurs vänder sig till arbetssökande som varken har gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Syftet är att motivera till fortsatta studier. Fram till och med 2016 har 25 000 personer gått kursen, varav de flesta är ungdomar under 25 år.

Folkbildningsrådet har gjort flera uppföljningar bland deltagare i de studiemotiverande kurserna. De visar att 72 procent av deltagarna har blivit motiverade till fortsatta studier, att drygt hälften har fått ökat självförtroende och att nio av tio skulle rekommendera sina vänner att delta i en studiemotiverande kurs.

- Folkhögskolans studiemiljö och pedagogik fungerar och stimulerar deltagarna till fortsatta studier, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

En fördjupad analys
Arbetsförmedlingens utvärdering från 2015 visar också att kursdeltagarna går vidare till ordinarie studier i högre utsträckning än en jämförelsegrupp. Ungefär fyra av tio valde att fortsätta studera på folkhögskolans ordinarie kurs efter att ha avslutat en studiemotiverande kurs. 

Studiemotiverande folkhögskolekurs bygger på ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Rapporten presenterar en fördjupad analys av kursen som folkbildning och arbetsmarknadsåtgärd. Den visar också att fler långtidsarbetslösa kunde ha fått möjlighet att gå en studiemotiverande kurs. År 2016 utnyttjade Arbetsförmedlingen bara knappt hälften av platserna.

Läs rapporten:

Studiemotiverande folkhögskolekurs – perspektiv på folkbildning som arbetsmarknadsåtgärd