Unga får framtidstro genom matchningsprojekt

Publicerad: 2017-02-06

Genom matchningsinsatser ska unga som varken arbetar eller studerar få hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden. Studiefrämjandet i Uppsala driver ett matchningsprojekt som beviljats medel från Folkbildningsrådet.

– I början var jag väldigt rädd för att folk skulle döma mig för att jag inte gått ut skolan. Men det var inte alls som jag trodde, bara för att man inte gått ut gymnasiet betyder det inte att man inte har en framtid. Nu känner jag att jag är mer öppen och törs prata med folk, sitter inte hemma och blir orolig - jag mår bra och jobbar, säger Fatima Rahman, som jobbar på Kulturpunktens Kafé sedan några månader.

Uppdraget har hon fått via det så kallade IKE-projektet. IKE står för information, kunskap, erfarenhet och går ut på att unga vuxna mellan 18–26 år i Uppsala tar uppdrag i föreningslivet för att stärka sin position på arbetsmarknaden. Deltagarna får arbeta i projekt, tillgång till utbildningar, validering av kunskaper och möjlighet att bli självförsörjande.

– När jag började i projektet visste jag inte alls vad jag ville jobba med. Det var bra att vi fick göra studiebesök på olika ställen och få chansen att välja själva, att få känna efter vad som känns rätt, säger Hana Masri som tillsammans med Fatima arbetar på Kulturpunktens Kafé.

Satsningen på matchning är en del av regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar. Det finns möjlighet för studieförbund och folkhögskolor att söka medel från Folkbildningsrådet för matchningsprojekt 2018, ansökan öppnar i november 2017.