13 procent av studiestartsstödet går till folkhögskolestudier

Senast uppdaterad: 2018-02-23

Av 800 ansökningar om studiestartsstöd som inkommit i oktober gäller 66 av dem studier på folkhögskola. Det visar nya siffror från CSN.

271 av 290 kommuner har anmält att de vill använda sig av studiestartsstödet 2017. I oktober hade CSN fått in 800 ansökningar för personer som ville studera med studiestartsstöd. Av 524 beviljade ansökningar gällde 66 av dem studier på folkhögskola.

Rent allmänt är det relativt få studerande som ansökt om studiestartsstöd. Vi bedömer att det borde finnas studerande vid folkhögskolor som kan utnyttja studiestartsstödet eftersom det finns en hel del studieovana personer där, säger Klas Elfving, pressekreterare på CSN.

Från och med juli i år är det möjligt att ansöka om det så kallade studiestartsstödet. Med studiestartsstödet ska arbetslösa utan gymnasiekompetens kunna komma igång med sina studier utan att behöva låna pengar. Men trots att behovet finns bedömer inte CSN att studiestartsstödet kommer att nyttjas fullt ut.

Sannolikt kommer antalet personer som får studiestartsstödet att accelerera under hösten, det gäller även folkhögskolor. Men vi bedömer inte att hela det anslag som finns i statsbudgeten kommer att utnyttjas, säger Klas Elfving.

För att ha rätt till studiestartsstöd ska personen vara 25–56 år, vara arbetslös och ha varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader, ha en kort tidigare utbildning, ha stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete och inte ha haft studiestöd under de senaste tre åren.