Stort intresse för matchning inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2018-02-23

Genom matchningsinsatser ska unga som varken arbetar eller studerar få hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden. Nu har 19 ansökningar från studieförbund och folkhögskolor inkommit till Folkbildningsrådet för matchningsprojekt som ska bedrivas under 2018.

Satsningen är en del av ”Vägar framåt – regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar” under åren 2016-2018.

Genom matchningsinsatsen ska unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning kunna få extra stöd för att etablera sig och hitta nya vägar ut i yrkeslivet. Utbildning ska matchas med individens förutsättningar och arbetsgivarens behov av kompetens.

Ansökningarna innehåller en palett av olika åtgärder för att stärka ungdomars övergång till arbete eller till studier inför arbete – studie- och yrkesvägledning i olika former, praktik, arbetslivskontakter med mera, säger Agneta Wallin, handläggare på Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådets styrelse beslutade den 8 november att bevilja medel till sju projekt som ska erbjuda matchningsinsatser för unga som saknar behörighet till högskolan. Tre studieförbund och fyra folkhögskolor får dela på tre miljoner kronor i projektmedel till matchningsinsatser inom folkbildningen 2018.