2018

 • 30 maj 2018

  Fler filialer än folkhögskolor visar undersökning

  Det finns fler filialer än folkhögskolor i landet. I dagsläget bedrivs verksamhet på 176 filialer runt om i landet. Det vanligaste skälet till att starta en filial är att komma närmare kursens...

 • 18 maj 2018

  Cirkeldeltagarnas erfarenheter kartläggs

  Folkbildningsrådet startar en cirkeldeltagarpanel, tillsammans med undersökningsföretaget NOVUS. Panelen kommer att bestå av cirka 10 000 deltagare från landets studieförbund. Idag inleds...

 • 15 maj 2018

  Folkbildningen viktig för Europa 2020-strategin

  Folkbildningen är en viktig kraft för ett demokratiskt samhälle och fungerar som ett kitt som håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin. Det skriver...

 • 8 maj 2018

  Allt fler går Studiemotiverande folkhögskolekurs

  Nu ökar antalet deltagare på folkhögskolans studiemotiverande kurser. Under andra halvåret 2017 ökade antalet deltagare med 30 procent jämfört med samma period föregående år. På Eslövs...

 • 4 maj 2018

  Bidrag till tio projekt om mänskliga rättigheter inom folkbildningen

  Tio projekt på folkhögskolor och studieförbund får pengar för att arbeta med mänskliga rättigheter inom folkbildningen. Uppdraget är en del av regeringens strategi för det nationella arbetet med...

 • 26 april 2018

  Folkbildningens betydelse för samhället 2017

  Folkbildningsrådet redovisar varje år till regeringen hur statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund har använts i rapporten Folkbildningens betydelse för samhället – Folkbildningsrådets...

 • 25 april 2018

  Två nya ledamöter i Folkbildningsrådets styrelse

  Folkbildningsrådets representantskap valde idag två nya ledamöter till styrelsen. Socialdemokraten Gunilla Svantorp, ledamot av utbildningsutskottet, och kristdemokraten Andreas Carlson,...